Náš blog

kategorie blogu

Co je to atribut hreflang – jak ho používat a nejčastější chyby

22.02.2019 | Pavel Horelica

Atribut hreflang by měl být nepostradatelnou součástí každého webu, na kterém je více jazykových mutací. Při tvorbě SEO strategie takového webu byste tak na atribut hreflang měli myslet, jelikož si tak zajistíte lepší mezinárodní a regionální cílení.

Někdy však může být docela obtížné atribut hreflang implementovat. Proto si v tomto článku kladu za cíl představit 5 nejčastějších chyb spojených s atributem hreflang, kterých byste se měli vyvarovat.

Nejdříve si však tento atribut představíme.

Ahoj, já jsem hreflang

Atribut hreflang informuje vyhledávače (typicky tedy Google), jaký jazyk používáte na konkrétní stránce, takže vyhledávač může tuto stránku relevantně nabídnout uživatelům, kteří vyhledávají v tomto jazyce.

Zaručuje, že správná stránka bude zobrazena těm správným uživatelům (z pohledu jazyka). Pokud tedy máte web v několika jazykových verzích, hreflang atribut instruuje vyhledávače tak, aby poznaly, kterou verzi zobrazit tomu kterému uživateli.

Příklad uvedení atributu hreflang ve zdrojovém kódu:

  • < link rel="alternate" href="http://example.com" hreflang="en-us" />

Příklad to vysvětlí lépe

Pro našeho klienta LABONA jsme v minulosti atribut hreflang nasazovali. A například v kategorii horizontální žaluzie (https://www.labona.cz/horizontalni-zaluzie) je tento atribut nastaven takto:

  • < link rel="alternate" hreflang="de-at" href="https://www.labona.at/jalousien">
  • < link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.labona.cz/horizontalni-zaluzie">
  • < link rel="alternate" hreflang="de-de" href="https://www.elabona.de/horizontaljalousien">
  • < link rel="alternate" hreflang="pl-pl" href="https://www.labona.pl/zaluzje-poziome">
  • < link rel="alternate" hreflang="sk-sk" href="https://www.labona.sk/horizontalne-zaluzie">

Pomocí tohoto atributu se tedy „odkazuje“ na další jazykové mutace té dané stránky.

Vlastně je to s hreflangem docela jednoduché. Někdy však mohou i zde vznikat chyby. Toto je 5 nejčastějších chyb, které v souvislosti s tímto tagem vznikají. Pozor na ně.

1. Stránky nejsou atributem propojeny navzájem

Měly by být. Musí být. Pokud na sebe stránky hreflangem navzájem neodkazují, vznikají chyby. Tyto chyby pak můžete najít v nástroji Search Console v části Mezinárodní cílení.

Klíčovým pravidlem, které musíte mít na paměti je, že vaše hreflangy musí být jakoby potvrzeny z ostatních stránek. Například pokud stránka A odkazuje na stránku B, B musí odkazovat zpět na A. Stránka A by měla také obsahovat hreflang atribut, kterým bude odkazovat sama na sebe.

Obr. Informaci o hreflang propojení najdete i v nástroji Search Console

2. Používání nesprávných kódů země nebo jazyka

V tom může být taky zakopaný pes. Používání hreflangu znamená cílení na správnou zemi nebo jazyk. A cílení správnými kódy. Pokud uvedete nesprávné kódy, nebude to samozřejmě fungovat.

Nesklouzněte tedy k intuitivnímu zadávání kódů (třeba Česko je zde uvedeno jako cs, ne cz apod.). Jak radí Google:

"Hodnota atributu hreflang musí být ve formátu ISO 639-1 pro jazyk a ve formátu ISO 3166-1 Alpha 2 pro region."

TIP: Na této stránce najdete velmi užitečný nástroj, který vám umožní vytvořit hreflang atributy, pokud jde o správný jazyk a zemi.

3. Používání atributu hreflang na stránkách se zakázanou indexací

Google hlásí jako chybu, pokud atributem hreflang „odkazujete“ na stránky se zakázanou indexací – a to, ať už mají nastavenu značku meta-robots na noindex, nebo jsou zablokovány pro procházení v souboru robots.txt. Ani jedno neprojde.

Google nebude moci sledovat zpětné odkazování hreflangem z této zablokované stránky zpět na původní stránku. Je zde však vhodné poznamenat, že nefunkční z tohoto pohledu budou pouze blokované stránky, ne všechny stránky se značkami hreflang.

4. Kombinování více metod

Tohle jsem možná měl uvést na začátku článku, ale nechtěl jsem to zbytečně míchat  Atributy hreflang se dají nastavit třemi možnými způsoby.

  1. Pomocí meta tagu, jak jsme si ukazovali
  2. Pomocí http hlavičky
  3. Souborem XML sitemap

Kombinování více metod pro implementaci hreflangu je k prdu. Nedělejte to. Vyberte si jednu metodu, která vám vyhovuje, a tu používejte.

5. Nastavení hreflang jen pro homepage

Dnes to již není moc běžné, ale dříve se hreflangy používaly pouze domovských stránkách webů. Bohužel, ukázka v Google nápovědě k tomuto tématu také obsahuje pouze domovskou stránku, což vede k možné nesprávné domněnce, že hreflang potřebujete pouze na domovských stránkách webů. Není to tak.

Element hreflang musí (by měl) být přidán na všechny stránky, které mají alternativní jazykovou verzi.

Toto bylo 5 nejčastějších chyb, se kterými jsem se při implementaci hreflangu setkal, pozor na ně. A na závěr článku si dovolím ještě malou poznámku. A sice…

Hreflang není řešení duplicitního obsahu, na to pamatujte

Některé SEO mýty stále tvrdí, že implementace atributu hreflang může pomoci odstranit problémy s duplicitou obsahu na vašem webu. Není to tak. Ve skutečnosti přidání značek hreflang na vaše stránky pomůže vyhledávačům (typicky Googlu) rozpoznat a pochopit lokalitu a jazyk, na které cílí vaše stránka, ale nepomůže vyhledávačům v rozhodnutí, která verze obsahu je ta vhodnější pro zobrazení ve výsledcích vyhledávání.

Řekněme, že máte dvě stránky ve stejném jazyce zaměřené na různé lokality, jako je francouzština pro Francii a francouzština pro Belgii. Obsah těchto dvou stránek může být klidně natolik podobný, že je jedna ze stránek je považována za duplikát. Přidání tagů hreflang zde nepomůže. Stále je možné, že vaše francouzská stránka pro Francii může překonat druhou stránku v Belgii, zejména pokud na ni vedou odkazy z francouzských zdrojů a podobně.

Atribut Hreflang pomáhá vyhledávačům porozumět vašemu obsahu, neřeší duplicity. Musíte do vaší SEO strategie zahrnout třeba i odkazy na vaše stránky z příslušných zemí / jazyka.

Měli byste přistupovat k duplicitnímu obsahu jako k vážnému problému. Nemyslete, že značky hreflang vám pomohou tento problém vyřešit.

A co vy? Máte na svém vícejazyčném webu hreflangy správně nastaveny? Napište mi, rád na to kouknu.

Pavel Horelica
SEO konzultant
ZPĚT Chci SEO
Pavel Horelica
SEO konzultant email: pavel.horelica@impnet.cz

Pavel je tu od toho, aby vás lidé na internetu našli. Stará se o optimalizaci stránek pro vyhledávače, spravuje PPC kampaně a sleduje webová analytika. Má neustále nové nápady a posouvá váš web kupředu.

Co dalšího píšu?


Jsme hrdými držiteli těchto certifikátů