Změnili jsme sídlo! Nově nás najdete na adrese Gajdošova 26 v Brně-Židenicích.

Náš blog

kategorie blogu

Chraňte si své duševní vlastnictví. Pomůžeme vám s ochrannou známkou

15.03.2017 | Lukáš Bryksa

Vlastní výrobky, patenty, služby a jiné nehmotné výsledky vaší práce můžete považovat za duševní vlastnictví. Chránit jej lze stejně jako dům nebo auto. Ochrannou známkou můžete také zabezpečit jakékoliv graficky znázorněné označení. Název vaší společnosti, výrobku nebo služby. A tím se odlišit od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné či podobné produkty.

Ochrannou známkou (OZ) můžete označit jakékoliv grafické označení tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb.

Existuje několik typů ochranných známek:

  • slovní – vztahuje se pouze na slovní prvky např. jméno, název společnosti, výrobku či služby apod. Nezáleží na tvaru, velikosti či barvě písma,
  • obrazová – obsahuje grafické prvky nebo obrázky. Nejčastěji se jedná o logo bez písma či určitý znak,
  • kombinovaná – ochrana se vztahuje na kombinaci slov a jejich grafického zpracování. Tento typ OZ však nechrání název vašeho výrobku. To může zajistit pouze slovní ochranná známka,
  • prostorová – tuto ochrannou známku zvolte v případě, že chcete ochránit tvar vašeho výrobku nebo jeho části. Příkladem může být klasický tvar čokolády Toblerone.

Pozor na územní platnost

Ochranná známka neplatí automaticky po celém světě. Na výběr máte z několika možností, podle územní platnosti. První z nich je národní, ochrana se vztahuje pouze pro daný stát, ve kterém podnikáte. Druhým typem je komunitární ochranná známka neboli evropská. Tato OZ platí na celém území Evropské unie. Pokud se v budoucnu k EU přidá další stát, bude ochrana automaticky platit i v této zemi. Chcete-li, aby OZ platila nad rámec komunitární známky, požádejte o mezinárodní ochranou známku. Ochrana se pak vztahuje ve všech vyznačených smluvních státech Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k Madridské dohodě.

Poplatky spojené s registrací

Každá ochranná známka se liší nejenom územní platností, ale také cenou. Elektronická registrace evropské OZ je dána pevnou sazbou 850 EUR za první třídu. Druhá je za 50 EUR a třetí a další třída je za příplatek 150 EUR. Poplatek za mezinárodní ochrannou známku pak závisí na státu původu a vyznačených státech, ve kterých o ochranu žádáte.

Nejžádanější ochranná známka je národní. Správní poplatek za registraci individuální národní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb je 5 tis. Kč. Za každou další třídu je stanoven poplatek 500 Kč. Za registraci kolektivní OZ do tří tříd činí poplatek 10 tis. Kč. Za každou další třídu je poplatek stejný jako u individuální OZ.

Nezáleží ani na typu ochranné známky, zda bude slovní, obrazová či kombinovaná. Každá přihláška však může obsahovat pouze jeden typ. Platnost ochranné známky je 10 let. O její obnovení lze žádat nejdříve 12 měsíců před koncem platnosti.

Starosti s registrací nechejte na nás

Přemýšlíte o registraci ochranné známky, ale nevíte jak na to? Předejte práci někomu, kdo s tím má zkušenosti. V rámci naší služby „Registrace ochranné známky“ vám poskytneme základní rešerši v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví, kde zkontrolujeme, zda již na vámi požadované označení není registrována ochranná známka. Doporučíme Vám třídy výrobků a služeb, které jsou pro vás ideální. A zajistíme veškerou administrativu spojenou s podáním přihlášky.


Lukáš Bryksa
obchodní ředitel
ZPĚT Chci Obchodní dovednosti
Lukáš Bryksa
obchodní ředitel email: lukas.bryksa@impnet.cz

Lukáš stál v roce 2009 u zrodu firmy. Často pracuje dlouho do noci nebo i o víkendech. Záleží mu totiž na vaší spokojenosti. Chce, abyste byli spokojení pořád. A ne jenom 40 hodin za týden.

Co dalšího píšu?


Případová studie: Vyvinuli jsme mobilní aplikaci pro jedničku na trhu se stínicí technikou

12.01.2022 | Lukáš Bryksa
V létě minulého roku jsme stáli před výzvou – náš klient Isotra, jeden z největších výrobců stínicí techniky na českém trhu, nás požádal, abychom pro něj vyvinuli mobilní aplikaci určenou pro konfiguraci bioklimatické samonosné pergoly Artosi. Po několika měsících vývoje a následného vylaďování detailů je aplikace na světě a je nyní ke stažení v Google Play a brzy i v App Store. Jak jsme postupovali a co plánujeme pro příště?

Proč mít skvělou kariérní stránku a co by měla obsahovat?

27.11.2020 | Lukáš Bryksa
Personální situace v ČR je pro většinu majitelů firem, manažerů a personalistů velmi složitá. Proto je potřeba přicházet s novými nápady, jak oslovit nové zájemce. Jednou z nich je např. kariérní microsite, která svým stylem a obsahem zaujme právě cílovou skupinu, o kterou máte zájem.

Jsme hrdými držiteli těchto certifikátů