Náš blog

kategorie blogu

Blíží se kreativní vouchery II: Příležitost vyzkoušet si spolupráci s kreativci

30.01.2024 | Lukáš Bryksa

Ve světě podnikání existují chvíle, kdy potřebujeme osvěžit naši firemní vizáž, přiblížit se zákazníkům novým a inovativním způsobem nebo prostě jen posunout vlastní prezentaci na vyšší úroveň. Pro malé a střední podniky se právě teď naskýtá skvělá příležitost v podobě – programu kreativních voucherů. V tomto článku vám ukážeme, o co jde a kdo a jak o ně může požádat?

Pro velké firmy je téměř samozřejmostí vlastní marketingové oddělení nebo spolupráce s agenturou. Malé a střední podniky však stále váhají, zda mají na marketing dostatečné prostředky, či zda si nevystačí svépomocí. Někdy je snadné podlehnout domněnce, že náš produkt či služba je natolik kvalitní, že si své kupce najde. Většinou to ale takto nefunguje. Geniální výrobek nebo perfektní služba se špatnou nebo žádnou kreativní marketingovou péčí v lepším případě nedosahuje plného potenciálu prodejů, v horším se řítí rovnou ke krachu. Malí a střední podnikatelé (dále jen MSP) často řeší, na koho se přesně obrátit, aby nevyhazovali peníze oknem. V tom jim má pomoci výzva kreativní vouchery, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 241/2021. V první fázi v roce 2023 nastartovala mnoho úspěšných projektů, proto nyní přichází fáze druhá s názvem Kreativní vouchery II.

Co přesně je kreativní voucher?

Kreativní voucher je vstupenka do světa kreativního marketingu a inovací pro MSP. Jedná se o dotační program Ministerstva kultury ČR, který umožňuje malým a středním podnikům získat finanční podporu na kreativní projekty. To může zahrnovat kreativní marketing, propagaci, design, copywriting nebo jinou kreativní službu. Stát se tak snaží vytvořit nové příležitosti pro podniky, které jsou páteří české ekonomiky a zvýšit jejich schopnost uspět na trhu.

Kdo může zažádat o kreativní voucher?

Získání kreativního voucheru je určen pro MSP, tedy právnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává méně než 250 osob, a má roční obrat do 50 mil. EUR. MSP musí být nezávislý, to znamená, že případný partnerský podíl základního kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí přesáhnout 25 %. Při propojení s jiným podnikem nesmí hlasovací práva žádného z propojených podniků v tom druhém přesáhnout 50 %. Také musí mít prokazatelnou historii činnosti minimálně 3 měsíce před vyhlášením výzvy (tj. od 15. 1. 2024) a sídlo nebo provozovnu na území České republiky. Vše je důsledně kontrolováno, aby program podporoval skutečně malé a střední podniky a nebyl zneužíván.

Jak to celé probíhá?

Jak to celé probíhá?
Zájemci o kreativní voucher si vyberou kreativce z Celostátní galerie kreativců, kde jsou registrovaní prověření odborníci a firmy.  Následně je osloví (minimálně 3 kreativce) a získá od nich cenovou nabídku na možnou spolupráci. Ve chvíli, kdy získá minimálně dvě nabídky, vybere si a poté prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury podá žádost o podporu spolupráce s konkrétním registrovaným kreativcem. Dokládá následující:
  • Elektronickou komunikaci s kreativci
  • Cenové nabídky minimálně od 2 kreativců
  • Zdůvodnění výběru (cena, reference, zkušenosti s podobnou realizací, …)
  • Smlouva s vybraným kreativcem
V případě schválení žádosti o podporu realizuje příjemce dotace ve spolupráci s kreativcem projekt dle schváleného záměru. Po dokončení a zaplacení projektu předloží příjemce voucheru doklady o nákladech na schválenou spolupráci. Dotace je tedy vyplacena zpětně na tomto základě a může pokrýt max. 85 % z celkových způsobilých nákladů na projekt bez DPH maximální částka je 150 000 Kč bez DPH. Žadatel nemůže být současně kreativcem a tyto dvě strany nesmí být vzájemně ve střetu zájmů.

Využití kreativních voucherů je jedinečnou šancí pro podniky, které chtějí posunout své podnikání na novou úroveň. Mezi rozmanitými kreativci, kteří jsou připraveni pomoci vašemu růstu, naleznete i IMP net. Kreativní vouchery chápeme jako skvělou příležitost pro MSP, jak o sobě mohou dát konečně vědět a neztrácet se mezi konkurencí. Což je cílem naší práce už 15 let.
Lukáš Bryksa
obchodní ředitel
ZPĚT Chci Obchodní dovednosti
Lukáš Bryksa
obchodní ředitel email: lukas.bryksa@impnet.cz

Lukáš stál v roce 2009 u zrodu firmy. Často pracuje dlouho do noci nebo i o víkendech. Záleží mu totiž na vaší spokojenosti. Chce, abyste byli spokojení pořád. A ne jenom 40 hodin za týden.

Co dalšího píšu?


Nepodceňujte sílu UpSellu = následného prodeje

07.08.2014 | Lukáš Bryksa
Získat nového zákazníka je vždycky časově i finančně náročnější, než opětovně zaujmout toho stávajícího. Spousta (troufnu si tvrdit i většina) firem si však toto jakoby neuvědomuje a špatnou komunikací se svými zákazníky zbytečně přichází o potenciální zisk. Nepatříte mezi ně taky?

Jsme hrdými držiteli těchto certifikátů