Náš blog

kategorie blogu

Tvorba prezentací s AI

13.03.2024 | Lukáš Bryksa

V digitálním marketingu a podnikání může být kvalitní prezentace klíčem k úspěchu. Je to cesta, jak rychle a efektivně představit vaše myšlenky, strategie a plány, či efektivní pomůcka při výuce. Nyní, s příchodem umělé inteligence se nabízí nové možnosti, jak ušetřit čas při jejich tvoření.

Proč jsou prezentace pořád aktuální?

Prezentace jsou stále populárním prostředkem komunikace, který umožňuje efektivně a srozumitelně sdílet informace a myšlenky. Díky nim lze lépe udržet pozornost posluchačů, vizualizovat data a koncepty a zdůraznit nejpodstatnější informace. Další výhodou je možnost interakce s publikem prostřednictvím otázek, diskuzí nebo aktivit, což posiluje angažovanost a zapojení posluchačů.

Na jednoho člověka připadá průměrně 55 vytvořených prezentací ročně, což ukazuje na obrovský celkový počet prezentací vytvořených především v rámci společností, vzdělávacích institucí ale i veřejných institucí. To znamená miliardy prezentací ročně.

Dá se říct, že každá ušetřená minuta při jejich tvorbě ušetří i hodně peněz vlastní firmě nebo čas, který můžeme strávit s rodinou nebo nějakým koníčkem.

V rámci používaných nástrojů je PowerPoint stále dominantním programem pro tvorbu prezentací, následovaný Google Slides. Nabízí se tedy využití a propojení těchto nástrojů s AI.

Ušetří nemálo času

Pojďme se podívat jak toho můžete pomocí AI dosáhnout. Vytvoření prezentace je poměrně časově náročná. Příprava jedné hodiny kvalitní prezentace může zabrat zhruba deset až patnáct hodin příprav. Přičemž pouze zlomek z tohoto času je vlastní práce v prezentačním programu. Příprava znamená především tříbení myšlenek a shromažďování dat. Základem každé prezentace je obsah, a proto je ChatGPT první volbou.

Jak Chat GPT pomáhá s prezentacemi?

Představte si, že potřebujete vytvořit prezentaci o nejnovějších trendech v online marketingu. ChatGPT vám pomůže navrhnout strukturu, texty pro jednotlivé slidy a dokonce dokáže přidat praktické tipy.

Moje doporučení, co zadat k prezentaci pro vytvoření hrubé struktury a nápadů k prezentaci ChatuGPT, je následující: kdo jste / kdo je firma za kterou prezentujete

 • jaké téma budete prezentovat
 • na jaké akci budete prezentovat
 • jakému publiku prezentujete
 • co má být výsledkem a cílem prezentace a co si mají posluchači odnést
 • jaký máte časový prostor na prezentování / případně přímo definovaná délka slidů

Mnohdy se stane, že vám ChatGPT nedá žádné revoluční řešení, nápad a myšlenku. Mě prakticky vždy přivede na drobnosti, kterými prezentaci oživit a nebo doplnění o nějaká zajímavá data z trhu a faktická čísla, která bych jinak neměl čas do prezentace najít a umístit.

ChatGPT vám zatím prezentace nevytvoří, ale připraví vám strukturu obsahu, jednotlivých slidů a další přínosné prvky, které poté už jen kopírujete do nástroje, který chcete pro prezentaci použít.

Grafické nástroje a další alternativy

Na trhu jsou další nástroje, díky kterým si můžete prezentaci zjednodušit (viz. níže). Je potřeba říct, že u většiny je to stále více o pocitu práce s šablonami než o opravdovém generování kvalitní prezentace skrze umělou inteligenci. Takže ručních zásahů je potřeba stále hodně. Nicméně i tak ušetříte hodiny času.

Nejlepší je vyzkoušet na pár prezentacích a vybrat si, co vám sedí. Vývoj je totiž stále velmi dynamický.

Doporučené nástroje pro pomoc s vytvořením prezentace:

 • ChatGPT
  • Zdarma i placená verze
  • Jen textová pomoc, vymyšlení konceptu a obsahu
 • Beautiful.ai - https://www.beautiful.ai/
  • Placená appka
  • Pěkné grafické šablony s doplňováním od AI
 • Microsoft Copilot - https://copilot.microsoft.com/
  • Zdarma i placená verze
  • Textová i grafická pomoc s PowerPoint prezentacemi
 • TOME - https://tome.app/
  • Základ zdarma, poté placený
  • Napojení na Dall-E3 (je to jejich nástroj)
  • Velmi dobře použitelný v kombinaci s ChatGPT

Já osobně nejraději používám kombinaci přípravy a pomoci od ChatGPT a následném zpracování v tome.app. Textově mi tak pomůže Chat a díky tome a Dall-E nemusím přecházet mezi více nástroji a mohu vytvořit velmi originální prezentace. V rychlém čase pak vygeneruji obrázky a grafické prvky a vložím připravený obsah z ChatGPT.

Více než 60 % lidí tráví několik hodin při tvorbě deseti slidů. Použití AI může tuto dobu významně snížit díky rychlému a efektivnímu generování obsahu.

Ukázka generování prezentace v tome.app s bloky, které jsou přímo napojené na AI:

Lukáš Bryksa
obchodní ředitel
ZPĚT Chci AI prezentaci
Lukáš Bryksa
obchodní ředitel email: lukas.bryksa@impnet.cz

Lukáš stál v roce 2009 u zrodu firmy. Často pracuje dlouho do noci nebo i o víkendech. Záleží mu totiž na vaší spokojenosti. Chce, abyste byli spokojení pořád. A ne jenom 40 hodin za týden.

Co dalšího píšu?


Firemní blog: má pro vaši firmu význam?

15.01.2015 | Lukáš Bryksa
Blog již dávno není pouze doménou pár jednotlivců, kteří jeho prostřednictvím vyjadřují svoje názory. Blogování se dostalo i do firemní sféry - společnosti se tímto způsobem snaží přiblížit svým zákazníkům a působit „lidštěji“. Navíc můžou pomocí blogu prokázat, že jsou ve svém oboru opravdovou autoritou.

Nepodceňujte sílu UpSellu = následného prodeje

07.08.2014 | Lukáš Bryksa
Získat nového zákazníka je vždycky časově i finančně náročnější, než opětovně zaujmout toho stávajícího. Spousta (troufnu si tvrdit i většina) firem si však toto jakoby neuvědomuje a špatnou komunikací se svými zákazníky zbytečně přichází o potenciální zisk. Nepatříte mezi ně taky?

Jsme hrdými držiteli těchto certifikátů