Náš blog

kategorie blogu

8 nejdůležitějších SEO metrik

16.08.2021 | Pavel Horelica

Jedna z nejlepších věcí digitálního marketingu (oproti tradičnímu offline marketingu) je, že můžete změřit téměř každou část své online strategie.

Bezplatné nástroje, jako je Google Analytics, poskytují komplexní informace o výkonu vašich webových stránek, takže vždy budete informováni o tom, zda vaše úsilí v SEO přináší správné výsledky.

Množství dat v těchto online nástrojích je však tak rozsáhlé, že pro mnoho firem i jednotlivců není problém nedostatek dat, ale spíše zjištění, na které SEO metriky se zaměřit. Které jsou důležité a bez kterých se obejdete? O tom si povíme v tomto článku.

8 důležitých SEO metrik ke sledování

Při hodnocení úspěchu vaší SEO strategie existuje velké množství metrik, které můžete sledovat. Abychom vám pomohli soustředit se na správné metriky – bez ohledu na to, o co ve vaší firmě jde – zde je několik nejlepších SEO metrik a možnosti jejich sledování.

1. Organická návštěvnost

Začněme tím zjevným a jasným. Organická návštěvnost je návštěvnost, kterou získáte ze stránek s výsledky vyhledávání (ze SERPu), aniž byste platili za umístění reklamy. Je to tedy ta přirozená (neplacená) návštěvnost z vyhledávání.

Celková návštěvnost webu se skládá z více zdrojů (vyhledávače, sociální sítě, přímá návštěvnost, návštěvnost z jiných webů) a zúžení měření čistě na organickou návštěvnost ukazuje viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání (tedy při vyhledávání frází a klíčových slov souvisejících s vaším oborem podnikání).

Pokud tedy vaše strategie SEO funguje, počet návštěvníků, které získáváte z výsledků vyhledávání, by se měl neustále zvyšovat (meziročně). To samozřejmě nejde do nekonečna, ale organická návštěvnost by se samozřejmě neměla meziročně snižovat.

Chcete-li v nástroji Google Analytics sledovat organickou návštěvnost, máte hned několik možností. Asi nejjednodušší je jít přes segmenty. Jednoduše si v segmentech zapnete jen organickou návštěvnost. Jděte v Google Analytics do části Akvizice -> Veškerá návštěvnost -> Zdroj/médium a nad grafem klikněte na tlačítko „Přidat segment“ a vyberte „Neplacené návštěvy“ (při najetí myši vidíte medium: organic.

Nyní v grafu pěkně vidíte organickou návštěvnost jako procento z celkové návštěvnosti.

Druhou možností je proklikat se přes Médium a zvolit Organic. Takto můžete pěkně meziročně vyhodnotit počet splněných cílů z organické návštěvnosti nebo jen samotnou organickou návštěvnost.

2. Míra prokliku (CTR) z výsledků vyhledávání

CTR z výsledků vyhledávání ukazuje procento lidí, kteří navštívili váš web poté, co narazili na vaše webové stránky ve výsledcích vyhledávání (v SERPu). Pokud tedy váš vyhledávací dotaz ve výsledcích vyhledávání uvidí 1 000 hledajících a na váš web se proklikne 100 lidí, vaše CTR pro tuto stránku je 10 %.

CTR z SERPu také vlastně ukazuje, jak dobře váš web (v SERPu s titulkem, meta popisem a URL adresou) oslovuje vaše publikum a jak dobře dokáže upoutat jeho pozornost. Pokud jsou hodnoty CTR nízké, může to znamenat, že váš titulek nebo meta popis není poutavý nebo obsah nesouvisí s tím, co uživatel hledá. V tomto případě byste měli komunikaci směrem k uživatelům v SERPu zlepšit.

CTR můžete sledovat přímo v Google Search Console na kartě „Výkon“ (anglicky Performance).

Zobrazte si CTR podle stránky, dotazu nebo zařízení. Zejména sledování CTR podle stránky poskytuje cenné poznatky o tom, který obsah nepřináší dostatečné prokliky prostřednictvím výsledků vyhledávání.

A kolik CTR je moc nebo málo? Pro úplnost přikládáme průměrné hodnoty CTR pro dosažené pozice ve výsledcích vyhledávání:

3. Procento odchodů

Jak název napovídá, výstupní stránky jsou poslední stránky, které si návštěvníci prohlíželi před opuštěním vašeho webu.

Vaše „nejlepší“ výstupní stránky způsobují, že lidé ztratí zájem o váš web a odejdou jinam. Jedná se o oblasti vašeho webu, kde web většina návštěvníků opouští, takže je důležité sledovat „nejlepší“ výstupní stránky.

Pokud tedy vidíte, že velká část vaší návštěvnosti odchází poté, co navštíví konkrétní stránku, může to znamenat, že stránka nebo její obsah by se měl upravit.

Chcete-li sledovat procento odchodů pro jednotlivé stránky, přejděte na „Chování“> „Obsah webu“> „Všechny stránky“ (či „Výstupní stránky“).

Chcete-li snížit míru opuštění stránek, můžete přemýšlet takto:

  • Zajistěte, aby rozložení stránky a struktura obsahu byly snadno srozumitelné.
  • Zahrňte jasné interní odkazy a výzvy k akci, abyste návštěvníky navedli na další relevantní obsah a stránky.
  • Přidejte kvalitní obsah – třeba vizuály (obrázky a videa), abyste lépe zapojili návštěvníky do webu.

Pokud vaši uživatelé nejvíce končí na URL /objednavka-dokoncena, tak gratulujeme. :)

4. Průměrná doba načítání stránky

Rychlost vašeho webu je klíčovým faktorem hodnocení SEO (pro stolní počítače i pro mobily) a může ovlivnit hodnocení vašeho webu (a uživatelský dojem). Dbejte na to, aby se váš web načítal rychle.

Stránka by se měla načítat do 3 vteřin.

Průměrná doba načítání stránky je doba potřebná k zobrazení celého obsahu na stránce. Tuto metriku najdete v Google Analytics v části „Chování“> „Rychlost webu“. Poté můžete zobrazit průměrnou dobu načítání pro všechny stránky nebo zkontrolovat časy pro jednotlivé stránky.

5. Core Web Vitals

Google stále více přesouvá své zaměření na odměňování webů, které poskytují příjemné uživatelské prostředí (UX) a dobře (a rychle) se načítají.

Konvenční metriky výkonu, jako je doba načítání a DOMContentLoaded, se zaměřují na detaily, které lze snadno měřit, ale nemusí nutně dobře odpovídat tomu, co uživatele zajímá. Pokud se tedy soustředíte pouze na optimalizaci průměrné doby načítání stránky, můžete také dost dobře skončit s webem, který se vykresluje rychle, ale ve špatném UX.

Google tedy v roce 2020 posunul výše uvedenou metriku rychlosti o krok dále zavedením Core Web Vitals. Jedná se o metriky výkonu zaměřené na uživatele a slouží jako podrobnější způsob měření doby načítání stránky zaměřený na UX.

Zde je stručný popis tří základních webových metrik Core Web Vitals:

  • First Input Delay (FID) měří odezvu a kvantifikuje zkušenosti uživatelů při pokusu o první interakci se stránkou.
  • Cumulative Layout Shift (CLS) měří vizuální stabilitu a kvantifikuje množství neočekávaného posunu rozložení viditelného obsahu stránky.
  • Largest Contentful Paint (LCP) měří vnímanou rychlost načítání a označuje bod na časové ose načítání stránky, kdy se pravděpodobně načte hlavní obsah stránky.

Část „Kvalita“ v Google Search Console ukazuje, jak si stránky na vašem webu vedou na základě Core Web Vitals. Také můžete použít nástroj Google PageSpeed Insights k přístupu k těmto metrikám a k získání doporučení ke zlepšení výkonu vašeho webu.

6. Zpětné odkazy a odkazující domény

Zpětné odkazy jsou jedním z nejdůležitějších signálů hodnocení na Googlu. Nedávná studie s více než 11 miliony výsledků vyhledávání Google navíc naznačuje, že existuje silná korelace mezi hodnocením Google a počtem odkazujících domén.

Počet zpětných odkazů zahrnuje všechny odkazy z externích zdrojů směřující na váš web, odkazující domény pak představují počet jedinečných domén, ze kterých máte příchozí odkazy.

Na kvalitě zpětných odkazů záleží více než na množství. Deset odkazů z vysoce kvalitních a autoritativních domén má větší hodnotu než 100 zpětných odkazů z průměrných nebo nekvalitních domén. Přestože každý odkaz, který vytvoříte, může pomoci vašemu SEO, odkazy z nových odkazujících domén jsou obvykle účinnější než odkazy z domén, které již na vás odkazují.

Ahrefs a Majestic jsou skvělé SEO nástroje pro sledování vašich zpětných odkazů a odkazujících domén. Můžete zobrazit seznam webů, které na vás odkazují, na které stránky odkazují, a hodnocení domény těchto odkazujících domén.

7. Stránky procházené denně vyhledávačem

Vysoká rychlost procházení vašeho webu crawlerem znamená, že vyhledávače mohou snadno a rychle indexovat váš web, což zvyšuje vaše šance na získání vyššího výkonu z výsledků vyhledávání.

V Google Search Console můžete v Nastavení -> Statistiky procházení zjistit, kolik stránek Googlebot každý den (za posledních 90 dní) prošel.

Pokud máte na webu stovky stránek, ale pouze procento z nich je procházeno, mohlo by to naznačovat problém s vaším crawl budgetem (robotovým rozpočtem na procházení vašeho webu). Googlebot nebude procházet celý váš web, pokud k tomu bude muset spotřebovat příliš mnoho systémových prostředků.

Nebo máte obsahově nezajímavý (duplicitní) web, a robot prostě nemá zájem web procházet. Příčin může být více.

8. Míra okamžitého opuštění (bounce rate)

Míra okamžitého opuštění je procento návštěvníků, kteří opustí váš web (stránku) po návštěvě pouze jedné stránky. To znamená, že návštěvník neklikl na žádné interní odkazy, aby si prohlédl jiné stránky vašeho webu.

Považovat průměrnou míru okamžitého opuštění celého webu za metriku SEO není rozhodně dobrý nápad. Je to hloupost. Je to proto, že vysoká míra okamžitého opuštění může mít různé příčiny a obecný pohled vám v tomto případě vůbec nic neřekne.

U bounce rate (míry okamžitého opuštění) musíte hlavně zapojit hlavu a selský rozum. I když vysoká míra okamžitého opuštění může znamenat irelevantní obsah nebo špatný design nebo navigaci, může to také znamenat, že váš obsah okamžitě a zcela uspokojí dotaz vašeho uživatele.

Pokud například návštěvník organicky přistane na vašem příspěvku na blogu, přečte si příspěvek shora dolů a odejde spokojený s použitelnými způsoby, které se mu budou hodit, bude stále klasifikován jako ten, co odešel hned. Ve skutečnosti byl váš příspěvek přečten a návštěvník jej považoval za užitečný. Nebo stránka s kontakty. Uživatel našel adresu nebo telefon a šel pryč. Splnila stránka účel? Splnila.

Takže u této metriky zapojte selský rozum.

A pár slov závěrem

Obecně moc nedoporučuji sledovat „Průměrný čas“ strávený na webu nebo na stránce. V Google Analytics není tato metrika moc dobře technicky řešená, takže ukazuje spíše hodně nepřesná data.

Naopak se ještě můžete samozřejmě dívat na konverze z organicu, ale s těmi je to už složitější. Ideální je používat atribuční modely, abyste měli data co nejblíže realitě. Je nutné sledovat spíše trendy z dlouhodobějšího hlediska, ne ze dne na den.

A jakou metriku svého webu sledujete vy?

Pavel Horelica
SEO konzultant
ZPĚT Chci SEO
Pavel Horelica
SEO konzultant email: pavel.horelica@impnet.cz

Pavel je tu od toho, aby vás lidé na internetu našli. Stará se o optimalizaci stránek pro vyhledávače, spravuje PPC kampaně a sleduje webová analytika. Má neustále nové nápady a posouvá váš web kupředu.

Co dalšího píšu?


Jsme hrdými držiteli těchto certifikátů