Změnili jsme sídlo! Nově nás najdete na adrese Gajdošova 26 v Brně-Židenicích.

Náš blog

kategorie blogu

V jakých slovech nejčastěji chybujete?

24.01.2020 | Žaneta Caletková

Naše mateřština je složitý jazyk a jen málokdo ji ovládá naprosto dokonale. Chyby se vyskytují nejen v takzvaných chytácích, ale i běžné gramatice. A některým výrazům pořád ne a ne přijít na kloub. V našem článku shrnujeme nejběžnější chyby, kterých se na webu vyvarovat.

Někdy jde o pravopisné chyby, jindy o špatně pochopený význam slov. S kterými z nich se nejvíc potýkáme?

Tip nebo typ?

Obě verze existují, význam se ale liší. Tip s měkkým i znamená radu, doporučení. Například „Mám pro tebe skvělý tip na restauraci“. Kdežto typ s tvrdým y představuje určitou skupinu lidí, druh nebo konkrétního člověka. Třeba věty jako „Jaký typ auta sháníte?“ nebo „On rozhodně není můj typ“.

Výjimka – vyjímka

Slovíčko svádí k chybnému psaní a dělá problém i učitelům češtiny. Nejeden z nich by rád napsal „vyjímka“ a nejspíš by se nic až tak závažného nestalo – nepropadl by se do země, jen by zkrátka neměl pravdu. Správně je totiž „výjimka“.

Kůra nebo kúra? Tůra či túra?

Všichni známe pravidlo psaní ů s kroužkem a ú s čárkou, existují však i výjimky, kde toto známé pravidlo neplatí. Jde o slova, která nemají domácí původ a někdy i slova rozdílného významu. Příkladem může být kůra na stromě a léčebná kúra – význam je jiný a stejně tak i pravopis. Túra je trochu jiný případ – tady se jedná o cizí slovo.

Viz s tečkou nebo bez tečky?

Co to vlastně je to viz? Nejedná se o zkratku, jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale o rozkazovací způsob slovesa vidět. Tečka za něj rozhodně nepatří.

Tematický

Toto slovo nepíšeme jako „tématický“, ale „tematický“. Proč? Odvozuje se od podstatného jména tematika.

Bizarní/Bizardní

Výraz se objevuje poměrně často a pochází z francouzštiny. Jak se ale vlastně má psát? Bez písmene D, pouze jako bizarní.

Standardní/Standartní

Tady se D naopak psát musí. Verze bez něj, tedy „standartní“ sice zní relativně správně, ale to je bohužel omyl.

Jak správně psát procenta?

A další z mnoha chyb, na které narážíme dnes i denně. Jak se ta procenta píší? A jak psát řadové číslovky? Jedna mezera může znamenat obrovský rozdíl. Je 20 % „dvacet procent“ a 20% – dvacetiprocentní.

Další potíží bývají řadové číslovky. Čísla jsou na webu o něco viditelnější, než číselná informace psaná slovy. Zákazník si s nimi dobře rozumí – snadno si pod nimi něco představí a má tendenci jim důvěřovat.

Nepíšeme 30-ti denní, ani 100 násobně, ale 30denní a 100násobně, nebo samozřejmě třicetidenní a stonásobně.

Přihlaste se/přihlašte se

Jak byste zákazníka požádali k odběru vašeho newsletteru? Přihlašte se prosím k odběru? Ouha, zní to sice hezky, ale je to ta špatná varianta. Zákazníka k odběru žádejte větou „Přihlaste se k odběru“.

Bychom a byste

Obojí velmi rádi nahrazujeme nespisovnými tvary. Perličkou je takové „by jste“ a „bysme“ a „by jsme“. Zapamatujte si raději „bychom“ a „byste“ – ostatní uvedené výrazy jsou chybné.

Mně/mě – na začátku věty

Mně se to líbí nebo mě se to líbí? Vždy „mně“ ve 3. pádu jako „tobě“. Mě to nebaví (tebe to nebaví) a mně se líbí (tobě se líbí).

Protěžovat/protežovat

Možná byste to neřekli, ale správně je protežovat bez háčku, protože pochází z francouzského slova „protége“ neboli chráněnec.

Žehlicí/Žehlící

Krátce jako v Ostravě – žehlicí.

Samozdřejmě/Samozřejmě

Opět jedno slovíčko, do kterého oblíbené písmenko D rozhodně nepatří.

Hold/Holt

Obojí se používá, ale v rozdílném významu. Holt ve smyslu „tak to holt je“ a hold zase, když někomu chcete „vzdát hold“.

Správné psaní uvozovek – jak na to?

Několik příkladů z praxe:

„Nevím, čím to je,“ vzdychly uvozovky smutně, „ale spoustě lidí děláme při psaní potíž.“

Vykřičník pobouřeně zvolal: „Ale vždyť na tom nic není!“

„Myslíš, že ne?“ podivily se uvozovky. „Jak to víš?“

Vykřičník se krátce zamyslel: „No, otazník říkal: ‚Stačí si jen zapamatovat pár jednoduchých pravidel.‘“

Uvozovky nakonec s krátkým pokývnutím uznaly, že taková „složitost“ to zase není. Dobře znaly známé rčení, které praví „kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

A nejčastější chyby při textování webu?

Opět se k tomu vracím, ale tohle za připomenutí zkrátka stojí. Špatná struktura, mnoho různých fontů, nepřehlednost, kostrbatá skladba vět, přemíra informací, ohrané výrazy, které nikomu nic neřeknou a žádná výzva k akci – to jsou chyby, které se neustále opakují. Patří sem také chybné užití některých slov.

Člověk se tak moc snaží, aby jeho text zněl chytře a odborně, až se z něj úplně vytratí jakákoliv srozumitelnost.

Ponaučení je následující: nesnažte se znít jako kniha, váš web není odborná encyklopedie (alespoň ve většině případů) – má nalákat zákazníky a přimět je ke koupi vašeho produktu. V ideálním případě by jim měl navodit příjemný pozitivní pocit a vzbudit důvěru, ne je znechutit, protože vám „prostě vůbec nerozumí“.

Taktovou taktiku můžete použít, pokud je vaše snaha přesně opačná – aneb Jak ztratit zákazníka ve dvou vteřinách? Vyjadřujte se stejně, jako když mluvíte nahlas – přirozeně a k věci.

Žaneta Caletková
copywriter
ZPĚT Chci pomoct s textováním webu
Žaneta Caletková
copywriter email: zaneta.caletkova@impnet.cz

I několik málo slov může na webu znamenat obrovský rozdíl. Správná slova prodávají – někdy stačí změnit nadpis a změní se výsledky. Žaneta pro vás připraví originální texty, které upoutají, informují a osloví nové zákazníky.

Co dalšího píšu?


Jsme hrdými držiteli těchto certifikátů